Loading...
pos

Usluga ALTA KEŠ predstavlja brzi transfer novca u okviru poslovne mreže Platne institucije Alta.
Usluga je zasnovana na principima efikasnosti i jednostavnosti , brzog i pouzdanog prenosa novca koja je dostupna na preko 1000 lokacija svim korisnicima na teritoriji Srbije.

Proces usluge slanja ALTA Keš transfera

Slanje novca se vrši uz važeću ličnu ispravu (lična karta ili pasoš) iz koje šalterski službenik unosi podatke u Alta Keš sistem – po završetku unosa podataka klijent daje podatke od osobe koja prima novac:

  • Ime i prezime pošiljaoca
  • Broj mobilnog telefona

Sistem automatski prosleđuje klijentu koji prima novac SMS poruku da mu je novac uplaćen.

Nakon izvršenog slanja, službenik će Vam uručiti overen primerak formulara sa šifrom transfera koji je poznat samo Vama - pošiljaocu sredstava. Neophodno je da pošiljalac prosledi šifru transfera primaocu sredstava, kako bi ista mogao da podigne na nekom od šaltera Platne institucije AltaPay.

Provizija ALTA Keš transfera je 2% od iznosa koji se šalje (min iznosa 100,00 RSD – max iznosa 2.000,00 RSD) – proviziju za transfer uvek plaća pošiljalac.

Osoba kojoj ste poslali novac prilikom preuzimanja sredstava treba da zna Šifru transfera i Ime i Prezime pošiljaoca.

U roku od nekoliko minuta ,klijent koji prima novac isti može podići na nekoj od lokacija/šaltera Platne institucije Alta. Novac se isplaćuje isključivo na blagajni platnog prometa.

Proces usluge podizanja ALTA Keš transfera

Podizanje novca se vrši uz važeću ličnu ispravu (lična karta ili pasoš) I šifrom transfera koju klijent dobije od strane pošiljaoca sredstava.
Službenik će Vam isplatiti novac u punom iznosu, proviziju za transfer uvek plaća pošiljalac.

Banke partneri
Transfer novca