ALTA GRUPA kupuje 30 odsto akcija u Addiko Bank AG

Kompanija dr Davora Macure, vlasnika ALTA banke a.d. i ALTA PAY Group d.o.o, kupila je paket od oko 30 odsto akcija u Addiko bank AG, čije je sedište u Beču, i aplicirala za dozvolu da postane najveći akcionar te bankarske grupacije.

ALTA PAY Group je do sada uspeo da otkupi udeo od oko 30 odsto u Addiko bank AG, pokrenut je postupak dobijanja saglasnosti kod svih nadležnih regulatornih tela.

ALTA GRUPA bi ovom akvizicijom postala jedan od vodećih regionalnih igrača na bankarskom tržištu poreklom sa prostora ex YU.

ALTA banka spada u banke iz ovog regiona sa najdužom tradicijom poslovanja, od 1979. godine. Promenom poslovnog modela i uspostavljanjem dobrih tržišnih praksi, ALTA banka beleži intenzivan rast i ostvaruje značajne rezultate u svim segmentima poslovanja.
ALTA PAY Group je lider u industriji platnih usluga, kroz sistem od 4.100 lokacija na tržištima Republike Srbije i Crne Gore. Uspešno završenom akvizicijom platne institucije EKI Transfers ALTA PAY Group je postala strateški partner Western Union-a za tržišta Srbije i Crne Gore.

Alta Pay Group,
Vaš pouzdan partner i institucija od poverenja