Sačuvajte uspomene i novac

Vratili ste se sa putovanja iz inostranstva i želite da iskoristite pogodnosti tax-free kupovine? Uz saradnju sa kompanijom Global Blue, nudimo vam uslugu brzog i jednostavnog povraćaja poreza za robu kupljenu u inostranstvu.

Potrebno je da ponesete overen Global Blue tax-free obrazac, fiskalni račun za kupljenu robu, važeću putnu ispravu (pasoš), VISA ili MasterCard platnu karticu, i posetite jednu od Alta menjačnica u kojoj je ova usluga omogućena.

Gde možete da izvršite povraćaj poreza?

Usluga Global Blue povraćaja poreza na dodatu vrednost dostupna je u sledećim Alta menjačnicama u Beogradu: