Momak-za-renerisanje-uplatnica

Kreiranje uplatnica na klik

Ističe vam pasoš ili lična karta? Kada vam je hitno potreban dokument, bilo da je reč o identifikacionim dokumentima ili registraciji vozila, poslednje što želite je da izgubite dragoceno vreme. Znamo kako da ga uštedite.

Naš sistem vam pruža mogućnost jednostavne i brze uplate administrativnih taksi i naknada na našim lokacijama – bez ručnog popunjavanja uplatnice.

Sve što je potrebno je da posetite neku od naših 2.700 lokacija i službeniku date svoju ličnu kartu, a sistem će automatski generisati instrukcije za uplatu. Pored taksi i naknada sa eUprave, u svim poslovnicama je omogućeno i automatsko kreiranje uplatnica za polisu osiguranja od autoodgovornosti.

Kako izgleda proces uplate?

01

02

03

Posetite najbližu poslovnicu i ponesite ličnu kartu.

Očitavanjem lične karte sistem će automatski generisati uplatu.

Službenik će vam uručiti overenu uplatnicu sa kojom možete da odete u MUP po svoj dokument.